Over Sparreboom Techniek

Sparreboom Techniek  onderscheidt zich door een complete aanpak: de unieke combinatie van elektrotechniek, verlichtingstechniek, energietechniek, meet- en regeltechniek, IT en beveiligingstechnieken - over de volle breedte en diepte van het technologisch spectrum - vanuit n aanspreekpunt.

Sparreboom Techniek bestrijkt het hele palet aan dienstverlening, van advies en ontwerp tot en met realisatie, service, onderhoud en beheer. Sparreboom Techniek  neemt, als dat gewenst is, de complete verantwoordelijkheid voor de technologie van klanten over zodat  zij zich kunnen richten op hun eigen kernactiviteiten.

Met ruim 50 medewerkers en 150 klanten realiseert Sparreboom Techniek ruim 15 miljoen euro aan omzet op jaarbasis. Sparreboom Techniek biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor klanten n aan de klanten die zij op hun beurt bedienen.

Sparreboom Techniek beschikt over de juiste domeinkennis in de markten van retail, gebouwen, industrie, zorg, onderwijs en infra in Nederland. Vanaf de eerste kennismaking met klanten tot en met nazorg hebben wij onze bedrijfsprocessen geoptimaliseerd, wat zich vertaalt in tijd- en kostenbesparing voor u als opdrachtgever.

Sparreboom Techniek is onderdeel van de Batenburg groep.